Relatsioonandmebaas

Relatsiooniline andmebaas on ühendatud tabelite kogu, millest igaüks sisaldab teavet teatud tüüpi objektide kohta. Tabelirida sisaldab andmeid ühe objekti (näiteks toote, kliendi) kohta ning tabeliveergudes kirjeldatakse nende objektide erinevaid omadusi - atribuute (näiteks nimi, tootekood, kliendiinfo). Kirjadel, see tähendab tabeliridadel, on sama struktuur - need koosnevad väljadest, kuhu salvestatakse objekti atribuudid. Iga väli, st veerg kirjeldab objekti ainult ühte omadust ja sellel on rangelt määratletud andmetüüp. Kõigil kirjetel on samad väljad, ainult need kuvavad erinevaid teabe omadused objekt.