Reaktsiooninorm

Reaktsiooninorm on mingi genotüübi võimalike fenotüüpide hulk.

Reaktsiooninorm on omaduste ja nende avaldumisastmete kogum, mis võib sama genotüübiga organismide fenotüübis ilmneda nende arengul ja elutegevuses erinevates keskkonnatingimustes. Reaktsiooninorm määrab antud genotüübiga indiviidi modifikatsioonide kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed piirid, s.t selle, millist laadi ja missuguse ulatusega (amplituudiga) tunnusemuutused võivad mingite keskkonnamuutuste (või isendi aktiivsuse muutuste) korral aset leida.

Reaktsiooninorm ei ole operatsionaalne mõiste, kuna mis tahes üksiku genotüübi kõigi võimalike fenotüüpide hulk on põhimõtteliselt määramatu suurus – kõikvõimalike keskkondade hulk ei ole kuidagi piiratav ega kirjeldatav.

Reaktsiooninormi mõiste võttis kasutusele Richard Woltereck, kes aga määratles genotüübi reaktsiooninormi kaudu.

Vaata ka

muuda