Reaktsiooni staadium

Keemilise reaktsiooni staadiumi all mõistetakse elementaarreaktsiooni teel lähteühenditest produktideni.

Keemiline reaktsioon võib kulgeda ühes staadiumis või mitmes staadiumis üle ühe või mitme intermediaadi. Enamasti on mõni reaktsiooni staadium kiire ja mõni aeglane. Näiteks nukleofiilse asenduse reaktsioonid, mis olenevalt lähteühendi keemilisest olemusest ja tingimustest toimuvad kas ühes staadiumis (SN2) või kahes staadiumis üle karbokatioonse intermediaadi (SN1).

Reaktsiooni staadiumide ja kiirust limiteeriva staadiumi teadmine on oluline osa reaktsioonimehhanismist.

Vaata ka muuda