Raketikompleks on teatud tüüpi rakettide funktsionaalselt ja tehnoloogiliselt omavahel ühendatud seadmete ja vahendite kogum, mis on mõeldud rakettide väljalennutamiseks, nende lennu juhtimiseks ja muude ülesannete täitmiseks.

Strateegilise raketikompleksi RT-2PM Topol mobiilne stardiseadeldis

Raketikompleksi koosseisu kuuluvad raketid, laskurseadeldised (stardiseadeldised), juhtimissüsteemid, tehnoloogilised ja abivahendid.

Raketikomplekside liigitus on sarnane rakettrelvastuse jaotusega.

Vaata ka

muuda