Rakenduskeemia

Rakenduskeemia (applied chemistry) on üks rakendusteaduste valdkond, mis keemiateaduses loodud teadmiste baasil töötab välja praktilistele vajadustele vastavaid protsesse ja tehnoloogiaid.

Keemiasaadused ja nende valmistamise optimaalne tehnoloogia (keemiatehnoloogia) töötatakse välja rakendusuuringute protsessis kasutades varasemates fundamentaaluuringutes saadud teadmisi. Kaasaegse tehnoloogia kujundamisel on oluline koht keskkonna- ja energiasäästlikkusel.

Vaata kaRedigeeri