Raasiku põllumeeste konvent

Raasiku põllumeeste konvent asus Raasiku raudteejaama alevikus.

Konvendi tegevus- ja valimispiirkonda kuulusid Jõelähtme, Raasiku, Peningi ja Anija vald.

17. mail 1936 valiti konvendi liikmeteks Johannes Pajupuu, Otto Reindorf, Arnold Raagul, Johannes Kallang, Johannes Greenbaum, Valter Roots, Jüri Toom, Aleksander Pitkve, Anton Kukk, Paul Männik, Friedrich Kasemägi, Ferdinand Lass, Voldemar Andevei, Joosep Reinholm ja August Irves.