Schéma RSI.svg

RSI ehk reaalne, sümboolne, kujuteldav (imaginaarne) on Jacques Lacani psühhoanalüüsis inimpsüühikat määravad momendid või – nagu Lacani terminit tõlgitakse – korrad (prantsuse keeles l'ordre 'kord, korraldus, käsk, järgnevus, kihistus, ordu').

Reaalne, sümboolne ja kujuteldav pole seejuures mitte füsioloogilised üksused vms, vaid on mõisteline struktuur, mille kaudu püütakse mõtestada inimese psüühikat. Lacan soovitab mõtelda kordasid (kihte) põimuvana samal viisil nagu Borromeo rõngaid, mis tähendab, et ükski kolmest ei rakendu teisi mõjutamata ega ole käsitletav irdsena.