REALbasic (RB) on BASIC perekonda kuuluv objektorienteeritud programmeerimiskeel ja integreeritud arenduskeskkond, arendatud ja turustatud REAL Software poolt Microsoft Windows, Linux ja Mac OS X operatsioonisüsteemidele.