Röövlinnud on röövtoidulised linnud – eelkõige need, kes püüavad elusat loomset saaki lennust.

Röövlindude hulka arvatakse tavaliselt kõik pistrikulised ja kakulised, seega järgmiste sugukondade esindajad:

Röövlindude hulka võidakse arvata ka röövtoidulisi kajaklasi, tiirlasi jt.

Kirjandus muuda

  • Tiit Randla. Eesti röövlinnud: Kullilised ja kakulised. Tallinn: Valgus 1976.