See artikkel on üldmõistest; perekonnanime kohta vaata Puusepp (perekonnanimi)

Puusepp on käsitööline või tööline, kes puitu peamiselt kirve ja saega töödeldes valmistab puidust vähema viimistlusega tarbeesemeid.

Christen Dalsgaard, "Puusepa töötuba" (1855)

Puusepaks võidakse nimetada ka mis tahes muu puutöö tegijat, näiteks laudseppa, tislerit või tünderseppa.