Puud (massiühik)

massiühik

Puud on massiühik, mis võrdub 16,3811 kilogrammiga. Endisaegne massiühik leisikas võrdub poole puudaga. Ühes puudas on 40 naela ehk 3840 solotnikku.