Propreetor oli Vana-Rooma magistraat, endine preetor provintsi eest vastutavates ülesannetes.

Sarnaselt prokonsuliga käitus propreetor nii, nagu ta oleks olnud endine (pro) ametlik magistraat. Tal olid kõik preetori võimutäiused ja ta oli tegelikult nagu endine preetor, kelle valitsemisaeg lihtsalt pikenes (prorogatio).

Vanim teadaolev propreetor tegutses 241 eKr. Propreetori staatus levis pärast Hannibali-vastast sõda. Pärast Sullat pidid kõik preetorid pärast ametiaja lõppu linnast lahkuma ja valitsema provintsis propreetoritena. Sellest ajast olid propreetorid sisuliselt Rooma provintside kubernerid.

Keiser Augustus oli ametlikult paljude provintside kuberner. Neid valitses ta saadikute kaudu, keda kutsuti legatus Augusti pro praetore. Nad teenisid oma ametis tavaliselt 36 kuud.