Programmide struktuurne süntees

Programmide struktuurne süntees on programmide automaatse koostamise meetod, mis põhineb intuitsionistlikul lausearvutusel. Selle meetodiga koostatakse uus programm varem valmistatud komponentidest, mis võivad olla kuitahes suured. See meetod sobib, näiteks, arvutikasutajatele pakutavate teenuste tarkvara koostamiseks lihtsamate teenuste tarkvarast.

Selle meetodi kasutamiseks on loodud mitmeid tööriistu. Neist kõige uuem on CoCoViLa.