Priit Kohava (9. aprill 1938 – 22. oktoober 2017) oli eesti metsakorraldaja ja looduskaitsja.

Ta on töötanud Luua Metsanduskoolis (tolleaegse nimega Jõgeva Metsamajanduse Tehni­kumis) õpetaja ja õppealajuhatajana.

Ta on olnud TA Zooloogia ja Botaanika Instituudi aspirant entomoloogia alal.

Pikka aega – kõigepealt 1962., seejärel pärast pausi 1971. aastast – töötas ta metsakorraldajana. Esimestel aastakümnetel planeeris, kirjeldas ja kaardistas ta looduskaitseobjekte. Tänu tema põhjalikkusega kogutud andmestikule ja ladusale sõnastusele olid looduskaitseobjektide seletuskirjad ja kaardid hinnatud materjalid ka aastaid hiljem.

1990. aastatest tegeles Priit Kohava proovitükkide rajamisega, mida kasutati nii metsakorraldajate koolituseks kui ka mitmesugusteks rakendusuuringuteks. Uuringute käigus loodud mudelid on olnud kasutusel ka metsakorralduses ning kirjeldatud metsakorralduse juhendis. Seoses eraomandi tekkega hakkas kaduma ka riiklik ülevaade Eesti metsaressursist, mistõttu tekkis vajadus võtta kasutusele uuemad meetodid selle saamiseks. Priit Kohava tegi 1996. aastal esimesed katsed statistilise metsainventuuri (SMI) vallas ning selle tulemusena hakati tema juhtimisel alates 1999. aastast statistilisi metsainventuure juba regulaarselt tegema.

Tunnustus muuda

  • 2011 Eesti Metsaseltsi metsanduse elutööpreemia[1]

Isiklikku muuda

Tema isa oli Friedrich Kohtitsky.[2]

Viited muuda

  1. Metsanduse elutööpreemia saab Priit Kohava
  2. Tael, Tiina (koost.) 2013. Friedrich Kohtitsky päevapildiraamat. Tartu: Eesti Rahva Muuseum, lk. 7.