Presbüterlus on vanematekogul põhinevat kirikuvalitsemist pooldavate kalvinistlike denominatsioonide koondnimetus.

Presbüterlikke vaimulikke muuda

Tuntud presbüterlasi muuda