Prantsusmaa siseminister

Prantsusmaa siseminister (Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire) on üks tähtsamaid valitsusliikmeid Prantsusmaal. Ta vastutab järgneva eest:

  • üleüldine sisejulgeolek kriminaalkuritegude või looduskatastroofide korral
  • isikutunnistuste (pass, ID-kaart) ja juhilubade väljaandmine prefektuuride kaudu;
  • suhted keskvalitsuse ja kohalike omavalitsuste vahel;
  • poliitiliste valimiste logistika ja organiseerimine riiklikul ja prefektuursel tasandil (kuid valimiste tulemused vaatab üle Prantsusmaa Konstitutsioonikohus või kohalikud kohtud);
  • kõik departemangude prefektid ja alamprefektid alluvad siseministrile.
  • siseminister on ühtlasi ka usuasjade minister ja konsulteerib ametlikult katoliku piiskoppide kohalemääramise protsessi (Briand-Ceretti leping).

Kuigi siseministeerium juhendab politseijõude, ei juhenda ta kriminaaljuurdlusi; kriminaaljuurdlused on allutatud kohtutele.

Vaata ka muuda