Pragmapoeetika on kunstilise keelekasutuse teooria (vt. van Dijk 1976, Pratt 1977, Pilkington 2000, Ohmann 1971). Arne Merilai "Pragmapoeetika" (2003) refereerib varasemaid - Jakobsoni, Bühleri, Frege, Grice'i jt. keelefilosoofide - teooriad, kuid ei viita 1970.-1990.a. poeetilise keele pragmaatikat ning kahe konteksti teooriat käsitlenud eelkäijatele (Pikington, Ohmann, Zholkovsky, Mey, Pratt, Banfield). Merilai määratluse järgi on pragmapoeetika "keeletegevuse analüütiline filosoofia, mis tõlgendab nii tavalise kui ka poeetilise keelekasutuse olemust."[1] Merilai on nimetanud pragmapoeetikat "kirjandusteaduse alusdistsipliiniks, mille ümber kõik muu kallerdub ja selekteerub." Poeetilise keelekasutuse üks eripärasid seisneb selles, et kunstilausungitel on üks väljendus, kuid kaks tähenduskihti. Kitsas - abstraktselt keelelises - kontekstis täidab väljendus osutavat funktsiooni, laias - konkreetse suhtlusruumi - kontekstis aga eneseleosutavat ehk poeetilist funktsiooni. Kunstilausungi kahest kontekstist on kirjutanud Jakobson, Ricoeur ja mitmed teised teoreetikud (Jakobson 1981: 42). Pragmapoeetika, ehk kunstilise (poeetilise) keelekasutuse õpetus, on välja kujunenud 1970-80.a. Lääne-Euroopa ja USA teadlaste töödes koos pragmalinvistikaga.

Viited muuda

 1. Arne Merilai "Mis on pragmapoeetika" Teater. Muusika. Kino, mai 2004, lk 33-38 (vaadatud 14. jaanuaril 2013)

Kirjandus muuda

 • Van Dijk. Pragmatics and Poetics, in: van Dijk, ed. Pragmatics of Language and Literature, 1976.
 • Jakobson, Roman (1981). Linguistics and Poetics. Selected Writing, vol. III.
 • Journal of Pragmatics 24.6 (1995), special issue on Pragmatics and Poetics, edited by Masako Hiraga and Radwanska-Williams
 • Mey, Jacob L. "Breaking the Seal of Time: The Pragmatics of Poetics." In Language Topics: Essays in Honour of Michael Halliday. Vol. 1. Ed. Ross Steele and Terry Threadgold. Amsterdam: John Benjamins, 1987. 281-91.

_____. When Voices Clash: A Study in Literary Pragmatics. Berlin: Mouton de Gruyter, 2000. - (1994) "Poetic reality: a pragmatic approach." In: Giuseppe Mininni, Stefania Stame, Dynamic Contexts of Language Use. Papers in honor of Tatiana Slama-Cazacu. pp. 193–201.

 • A. Pilkington. Poetic Effects: A Relevance Theory Perspective, 2000. http://www.amazon.com/Poetic-Effects-relevance-perspective-Pragmatics/dp/902725091X
 • Zholkovsky A. Poetry of Grammar or Pragmatics of Poetry? "Between History and System: Slavic Theory Today", 2002
 • Zholkovsky A. The literary text-thematic and expressive structure. New Literary History. № 9 (1978).
 • Hillis Miller. Speech Acts in Literature, 2001.
 • Posner, Roland (1982) Rational discourse and poetic communication: Methods of linguistics, and philosophical analysis. Berlin: Mouton.
 • Pratt, M. L. Toward A Speech-Act Theory of Literary Discourse, 1977.
 • Aarts, F.G.A.M. (1975) "Understanding poetic speech acts." In: College English 36. pp. 632–639.
 • Ohmann, Richard. "Speech Acts and the Definition of Literature." Philosophy and Rhetoric 4 (1971): 1-19.

_____. "Literature as Act." In Approaches to Poetics. Ed. Seymour Chatman. New York: Columbia UP, 1973. 81-107.

 • Maingueneau, Dominique. Pragmatique pour le discours littéraire. Paris: Bordas, 1990.
 • J.B. Anderson. The pragmatics of poetic discourse. In: Cooperating with Written Texts, 1992.

Välislingid muuda