Tagasõna

kaassõna, mis järgneb põhisõnale
(Ümber suunatud leheküljelt Postpositsioon)

Tagasõna ehk postpositsioon on kaassõna, mis asub seda laiendava noomenifraasi järel.

Suur osa eesti keele kaas­sõnadest on tagasõnad, nt (laua) all, (minu) meelest, (liiva) sisse, (kümnete) viisi, (tosinate) kaupa, (üks­teise) võidu.

Tagasõnade kasutus on üks eesti keele soomeugrilistest joontest võrreldes indoeuroopa keeltega, mis kasutavad enamasti eessõnu.