Positroonium on elementaarosakeste süsteem, mis koosneb elektronist ja tema antiosakesest positronist. Positroonium on ebastabiilne elueaga umbes 143 nanosekundit. Süsteem annihileerub ning moodustub üks või rohkem elektromagnetvälja kvanti.