Portaal:Keel/Oodatud

Created Sat, 17 Oct 2020 02:43:56 +0000 by the MissingTopics tool (run again with these settings)Redigeeri

Wanted Title
22 SOV
20 Paapua keeled
19 Moni-khmeeri keeled
18 Loomulik keel
18 Nigeri-Kongo keeled
16 Petri Kallio
15 Okeaania keeled
15 Kesk-Ida-Austroneesia keeled
14 Nahhi-Dagestani keeled
13 Keelesugulus
12 Võrdlev-ajalooline keeleteadus
12 Staatiline tüüpimine
11 Lääne-Okeaania keeled
10 Foiniikia kiri
10 Dagestani keeled
10 Sõnamuutmine
10 Referent
10 Tõlkimine
10 Moni-khmeeri keelkond
10 Võrdlev keeleteadus
9 Väljasurnud keel
9 Filipiini keeled
9 Etruski kiri
9 Ethnologue
9 Itali keeled
9 Väiketäht
9 Makrožee-bororo hõimkond
9 Maaja keelkond
8 Kesk-Ida-Okeaania keeled
8 Noodijoon
8 Grammatiline sugu
8 Karolingide minuskel
8 Kagu-Dagestani keeled
8 Sugu (keeleteadus)
8 Lääneuurali keel
8 Olevik (keeleteadus)
8 Initsiaal
8 Transitiivlause
8 Kartveli keeled
8 Leksikon
8 VSO
8 Üld-Uus-Guinea hõimkond
8 Ante Aikio
8 Antiikva
8 Velaar
7 Täisminevik
7 Põhja- ja Kesk-Vanuatu keeled
7 Asko Parpola
7 Keskvokaal
7 Enneminevik
7 Juma keeled
7 Johanna Laakso
7 Järgarvsõna
7 Hääldus
6 Ida-Karjala
6 Soome-permi keeled
6 Tegevus
6 Keeleüksus
6 Teade
6 Sõnavahe
6 Laen (keeleteadus)
6 Ida-Sudaani keeled
6 D (programmeerimiskeel)
6 Sulud
6 Clojure
6 Absolutiiv
6 Lihtminevik
6 Väljend
6 Kariibi keeled
6 Austraalia keeled
6 Aproksimant
6 Semikoolon
6 Sališi keeled
6 Heliline häälik
6 Guri keelkond
6 Ruutkapitaal
6 Pama-njunga keeled
6 Pekka Sammallahti
6 Punkt (kirjavahemärk)
6 Vahe-Filipiini keeled
6 Põhja ja Kesk-Vanuatu keeled
6 Keelekontaktid
6 Sõnatuletus
6 Teonimi
6 Ergatiiv
6 Frog
6 Infiniittarind
6 Rahvamuusikaansambel
6 Indiaani keeled
6 Iberoromaani keeled
6 Joonas Ahola
5 Bahnari keeled
5 Avaari keel
5 Sidekriips
5 Sisekohakäänded
5 Jaakko Häkkinen
5 Tõlketeooria
5 Asli keeled
5 Geminaat
5 Hääldamine
5 Kami-tai keeled
5 Obiugri keeled
5 Murdekontiinum
5 Seppo Suhonen
5 Logogramm
5 Anatoolia keeled
5 Algsemi kiri
5 Tühik
5 Paleoaasia keel
5 Pehme suulagi
5 Üld-Uus-Guinea keeled
5 Reflektiivne programmeerimine
5 Ida-moni-khmeeri keeled
5 Lähtekeel
5 Jenissei keeled
5 Konvergents (keeleteadus)
5 Juur (keeleteadus)
5 Hoka hõimkond
5 Dargi keel
5 Sünteetiline keel
5 Järveirokeesi keeled
5 Eiffel
5 Tegija
5 Kõnepuue
5 Kohamäärsõna
5 Labiaal
5 Jutoasteegi keelkond
5 Keelekuju
5 Sugulaskeel
5 Juha Janhunen
5 Kaldkriips
5 Keelekontakt
5 Häälikuseade
5 Soome murded
5 Velaarid
4 Täisalus
4 Tähistatav
4 Tremolo
4 Robert Mailhammer
4 Vene-Rootsi sõda (1590–1595)
4 Soome-saami keeled
4 Scala
4 Uno Ainsoo
4 Sagedusala
4 Treema
4 Soome-volga keeled
4 Võõrnimi
4 Segment
4 Vaikse ookeani keeled
4 Toski murderühm
4 Sihtkeel
4 Theo Vennemann
4 Victor Golla
4 Sotsiolekt
4 Volta-Kongo keeled
4 Talõši keel
4 ALGOL 68
4 Raadiosaade
4 Georg Büchner
4 Jutoasteegi keeled
4 Instrumentaal
4 Inglise filoloogia
4 Ingerisoome murded
4 Imihäälik
4 Ilmar Anvelt
4 Idioom
4 Idasaami keeled
4 Häälikuühend
4 Helitu häälik
4 Grammatiline tähendus
4 Gottfried Keller
4 George Lakoff
4 Forth
4 Järgarv
4 Eskimo keeled
4 Ekspressiivne kõnehäire
4 Dylan
4 Ch
4 Birgit Anette Olsen
4 Bilabiaalne konsonant
4 Bilabiaalid
4 Balti algkeel
4 Arengupuue
4 Apraksia
4 Antonüümia
4 Ajamäärsõna
4 Agraafia
4 Järelliidik
4 Keelerühm
4 Raadioringhääling
4 Madal vokaal
4 Põhjakaukaasia keeled
4 Põhivärvinimi
4 Paleoaasia keeled
4 Palaungi keeled
4 Otto Donner
4 Nurksulud
4 Nominatiivne tüüpimine
4 Nominaalklass
4 Nahhi keeled
4 Nahhi-dagestani keeled
4 Märksõna
4 Morfofonoloogia
4 Mesomelaneesia keeled
4 Lääne-Austroneesia keeled
4 Keskkhoisani keeled
4 Literaat
4 Liivi Sõprade Selts
4 Lihtvorm
4 Lembit Ainsoo
4 Leksikaalsed vahendid
4 Leksikaalne tähendus
4 Leksikaalne morfeem
4 Lazi keel
4 Lauseehitus
4 Lause teatestruktuur
4 Kreeka untsiaal
4 Korrektor
4 Koondlause
4 Ł