Portaal:Infoteadus/Soovitud

Created Tue, 05 Nov 2019 15:37:02 +0000 by the MissingTopics tool (run again with these settings)Redigeeri

Wanted Title
10 Keskraamatukogu
9 Arheoloogiamuuseum
9 Külaraamatukogu
6 Raamatukogude Info- ja Kataloogisüsteem
6 Arhiiviseadus
5 Erialaraamatukogu
4 Väljaanne
4 Kollektsioon
4 Prantsusmaa Kolmas Vabariik
3 ISO 3166-2
3 Helifail
3 Immanuel Volkonski
3 Internetipunkt
3 Kaasaegne kunst
3 Joonis
3 Haldusmenetluse seadus
3 Kallavere raamatukogu
3 Ese (õigusteadus)
3 Pagulase reisidokument
3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus
3 Euroopa Rahvusraamatukogude Direktorite Konverents
3 GOST
3 Teadus- ja arendustegevuse korralduse seadus
3 Katre Palo
3 Riigiarhivaar
3 Riigikontrolli seadus
3 Rendileping
3 Meresõit
3 Püsiekspositsioon
3 Lugemissaal
3 Mikrofilm
3 Kvalifitseeritud e-allkiri
3 OS/2
3 Maakonnaraamatukogu
3 Kirjasto 3000
3 Kogud
3 Teadusasutus
3 Saaremaa talurahvaseadused
3 Sundeksemplari seadus
3 Andmekogu
3 Täiustatud e-allkiri
3 Vorbis
3 Andmekaitse
3 E-tempel
3 Bygdøy
3 ZIP
3 Eesti NSV kultuuritöö eesrindlane
3 Välismaalane
2 Riigieelarve seadus
2 Rakvere Eesti Hariduse Selts
2 Riigi Teataja seadus
2 Riigikogu töökorra seadus
2 Väike Muuseumirott
2 Reskript
2 Rehepeksumasin
2 Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadus
2 Vene kunst
2 Riigivastutuse seadus
2 Vene NFSV Tsiviilkoodeks
2 Riina Gordejeva
2 Riigivaraseadus
2 Videosalvestis
2 Villevere raamatukogu
2 Rahvusvaheline Veebiarhiveerimise konsortsium
2 Riigivapi seadus
2 Vladimir Makovski
2 Rahvahääletuse seadus
2 Peterburi Arheoloogia Instituut
2 Peterburi kadetikorpus
2 Winamp
2 WavPack
2 Peningi raamatukogu
2 Windows NT
2 Peetri raamatukogu
2 Pekka Vapaavuori
2 Pelgulinna raamatukogu
2 Priipalu raamatukogu
2 WMA
2 Raamatupidamise seadus
2 Vanatehnika
2 Võrgukiht
2 Raamatukogutöötaja teenetemedal
2 Raamatufond
2 Pärgühendus
2 Püha Viktor
2 Qualified Electronic Signature
2 Rahvaraamatukogu seadus
2 Rudolf Julius von zur Mühlen
2 Toimetuskolleegium
2 Sünnikoht
2 Tallinna Kultuurharidusala Kool
2 Tobias Heintze
2 Sünniaeg
2 Toivo Ärtis
2 Toote nõuetele vastavuse seadus
2 Säästva arengu seadus
2 Sõprusleping
2 Sümpoosion (teadus)
2 Talurahvakultuur
2 Tartu linnaarhiiv
2 Teadusmuuseum
2 Tate Britain
2 Tate Liverpool
2 Teaduskirjandus
2 Tasu
2 Teadusraamatukogude Nõukogu
2 Tartu tulirelvamuuseum
2 Tartu Ülikooli seadus
2 Tekstidokument
2 Säilitusüksus
2 Säilituseksemplari seadus
2 Salvestis
2 Seadusandlik akt
2 Semantiline kolmik
2 Separaatrahu
2 Saksa Rahvusraamatukogu
2 Tühik
2 Risto Mets
2 Teaduskeskus
2 USA konstitutsiooni 1. parandus
2 Tuuli Dolgošev
2 Skriptoorium
2 Staatiline tüüpimine
2 Sugu (bioloogia)
2 Sulev Vahtra
2 Peavarahoidja
2 South Kensington
2 Triin Parts
2 Tsuyoshi Tane
2 Sompa haruraamatukogu
2 Soome Rahvusraamatukogu
2 Vabariigi Presidendi valimise seadus (1937)
2 Marina Saukonen
2 Eksponeerimine
2 Eestimaa maapäev
2 Elektronkataloog
2 Elisabeth Niggemann
2 Erakorralise seisukorra seadus
2 Eesti Kultuurkapitali seadus
2 E-tehing
2 Digitaalarhiiv
2 Dioraam
2 Diplomaatiline pass
2 E-allkirja kvalifitseeritud sertifikaat
2 Etniline päritolu
2 Euroopa Standardimiskomitee
2 Hollandi kõige enam külastatud kunstimuuseumide loend
2 Humlebæk
2 INNOPAC
2 ISO 3166-2:AS
2 Heino Prost
2 Halduskoostöö seadus
2 Filmimuuseum
2 Firenze harta
2 Fond
2 Graaf (andmetüüp)
2 Diapositiiv
2 Datalog
2 Anselm Kiefer
2 André Masson
2 Arheoloogiline leid
2 Arhiivide loend
2 Arhiivinõukogu
2 Andmeteadus
2 Amsterdami trammid
2 ALAC
2 Ainika Mägi
2 Ajaloomuuseum (üldmõiste)
2 Ajutine reisidokument
2 Arhiivkogu
2 Asjaajamiskord
2 Cimabue
2 CrossRef
2 DBpedia
2 Dan Dorell
2 Christian VIII
2 Bode muuseum
2 Barcelona harta
2 Benjamin Valter
2 Biomeetriline pass
2 Birgit Pere
2 ISO 3166-2:GU
2 ISO 3166-2:MP
2 Maareformi seadus
2 Maakorraldusseadus
2 Maksekaart
2 Malle Ermel
2 A8 (formaat)
2 MIME
2 Lugemiskultuur
2 Leedu Teises maailmasõjas
2 Liikmesriik
2 Lina Ghotmeh
2 Looduskaitseseadus (1935)
2 Marje Aasmets
2 MasterCard
2 Narva Linnaarhiiv
2 Oru raamatukogu (Harju maakond)
2 Osapool
2 Palm OS
2 Märgend
2 Muuseumiseadus
2 Melvil Dewey
2 Meresõidutunnistus
2 Merike Kiipus
2 Merrekaadamine
2 Lauka raamatukogu
2 Lastemuuseum (üldmõiste)
2 Juune Holvandus
2 Jahiseadus
2 Juurdepääsupiirang
2 Kaie Viigipuu
2 Kaivopuisto
2 Ingrid Loosme
2 Indekseerimine
2 ISO 3166-2:PR
2 ISO 3166-2:UM
2 ISO 3166-2:VI
2 Ille Riisk
2 Kaldkriips
2 Kasu
2 Käsikogu
2 Küljendus
2 Lahutamispõhimõte
2 Lasnamäe raamatukogu
2 Kvaliteedistandard
2 Kultuurilugu
2 Keldrimäe raamatukogu
2 Kesklööv
2 Kogu (infokorraldus)
2 Kohapärimus
2 Pariisi konventsioon