Poppo von Osterna

Poppo von Osterna (umbes 12009. juuni 1267) oli Saksa ordu tegelane.

1244-1246 oli ta Preisi ordu maameister. 1252-1256 oli ta Saksa ordu kõrgmeister.