Pop rock, eestipäraselt popkrokk, on rokkmuusikastiil. See sai alguse 1950. aastate lõpul, alternatiivina tavalisele rock'n'roll muusikale.