Plotter (ingl k plot ’joonestama’) on arvuti väljundseade, mis loob mingil kandjal, nt paberil vektograafilisi kujutisi (diagramme, graafikuid, tehnilisi jooniseid, kaarte) pidevjoonega kahekoordinaadilise juhtimise abil. Joont tekitatakse nt kuulkirjutiga või kserograafiliselt.

Plotter
HP 9862A Plotter aastast 1973

Alates 1990. aastatest asendavad neid suureformaadilised printerid, mida mõnikord samuti plotteriteks nimetatakse. Need on tindiprinteri põhimõttel töötavad seadmed, mis võivad kanda joonkujutisi plakatipaberile, riidele, kleepkihiga kilele jm 1,3–5 m laiuselt. Niisugused seadmed on võimelised printima ka rastergraafikat.

Plotteri üks eriliike on lõikeplotter, millel on kirjuti asemel nuga, tänapäeval laserkiir.