Mitte segi ajada mõistega altkäemaks

Pistis on ebaseaduslik tasu ametiisikule seadusliku teo toimepanemise eest.

Eesti muuda

Pistis on Eesti karistusõiguse järgi ametiisiku poolt talle vara või muu soodustuse lubamisega nõustumine või vara või muu soodustuse vastuvõtmine vastutasuna selle eest, et ametiisik paneb oma ametiseisundit kasutades toime pannud või on alust arvata, et ta edaspidi paneb toime seadusega lubatud teo, või jätab seaduslikult teo toime panemata või on alust arvata, et ta jätab selle toime panemata edaspidi, – karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega. Pistise võtmise eest saab karistada karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega. Näiteks kasutatakse seda mingite protsesside kiirendamiseks või järjekorras ette trügimiseks. (KarS § 293)

Vaata ka muuda