Pinotex Base (biotsiidi kaubanduslik nimetus) on värvusetu puidukaitsevahend (lakk), mille toimeaine on 1) 3-jodo-2-propünüülkarbamaat ja 2) propikonasool ning sideaine on alküüdvaik.

Kasutusala muuda

Toodet kasutatakse eelkõige välistöödel näiteks puitfasaadi, välispiirde, akende jms kruntimisvahendina, kuid ka veidi kahjustada saanud või riknenud detailide, nt sarikate või müüritalade töötlemiseks. See sisaldab toimeaineid, et kaitsta võimalikult palju puitu hallituse, sinavuse ja mädanemise vastu. Seda võib kanda nii saetud kui ka hööveldatud puitpindade peale soovitatavalt pintsli abil. Seda ei ole soovitatud kanda puidule, mis on seenhaigustest nakatunud või kahjurite poolt kahjustatud, kuna puit võib muutuda nõrgemaks ja aja pikku laguneda ja sealjuures ka oma kaubandusliku välimuse kaotada.

Kaitsevahendiga töödeldav pind peab olema kuiv (niiskus alla 20%) ning tolmust ja saepurust puhastatud. Vahendit on soovituslik segada enne kasutamist ja ka töö ajal. Toode tuleks kanda puidu pinnale piki puidukiudu, ning suurt tähelepanu tuleks pöörata ka kohtadele, mis on pidevas kokkupuutes kas vee või päikesega, et kaitsta puitfassaadi võimalikult tugevalt ilmastikuolude eest. Maksimaalse kaitse annab kogus 200 g/m2 (saetud pinnal umbes 3–4 m2/l). Enne kui hakata peale kandma kattevärvi, tuleks veenduda, et krunditud pind oleks siiski piisavalt kuiv (töödeldud pind on puutekuiv umbes kahe tunni pärast ja kuiv edasiseks käsitlemiseks ööpäeva pärast), vastasel juhul võivad kemikaalid seguneda,ning see võib puitu rikkuda. Samuti tuleks ka soovituslikult kattevärv valida kas samast tootevalikust või katta 1–2 kihis puiduvärviga.
Suletud tehasetaaras säilib Pinotex base kuni 5 aastat ning toodet saab vedeldada lakibensiiniga.Töövahendite puhastamiseks sobilik kemikaal on lakibensiin (hiljem seebivesi), kui töövahendid kuivavad tootega ära, siis hiljem saab toodet eemaldada töövahendite pealt ainult mehaaniliselt.

Tehnilised andmed muuda

 • Kuivaine sisaldus: 5%
 • Tihedus: 0,8 kg/l kohta.
 • Kuivamisaeg on 20 °C, 50% juures 24 h.
 • Nõutav õhu- ja pinnatemperatuur peaks olema nii pinnale kandmise kui ka kuivamise ajal +5…+30 °C, soovitatavalt +18 kraadi.
 • Katvus (üks kiht): saetud puidu kohta 4–8m/

Füüsikalised ja keemilised omadused muuda

 • Agregaatolek: vedelik
 • Värvus: värvitu
 • Lõhn: kerge süsivesiniku lõhn
 • Süttivus: 61 °C
 • Tihedus: 0,807 g/cm3
 • Lahustuvus: vees ei lahustu

Ohtlikkus muuda

Allaneelamisel võib põhjustada kopsukahjustusi. Korduv toime põhjustab naha kuivust või lõhenemist. Kahjulik ka veeorganismidele.

Välislingid muuda