Pinnakaredus on keha või detaili pinna reljeefi moodustavad suhteliselt väikese sammuga konarused, mida vaadeldakse teataval kindlal lähtepikkusel.

Tuleb eristada tehnilistes dokumentides antud nimipinda ja detaili reaalset pinda. Neile vastavad nimiprofiil ja reaalne profiil.