Pillitundmine

Pillitundmine on muusikateaduse aladistsipliin, mis käsitleb muusikainstrumentide ehitust, akustilisi omadusi ja väljendusvõimalusi.