Periood (keemia)

keemia

Periood on rida keemiliste elementide perioodilisustabelis. Perioodi moodustavad ühel real kõrvuti paiknevad elemendid. Esimeses perioodis asub 2 elementi, nendeks on vesinik ja heelium.

Perioodi number võrdub elektronkihtide arvuga.