Peipsi nõo allprovints

Peipsi nõo allprovints on ala, mis tekkis mandrijää kulutava tegevuse tagajärjel.

Peipsi nõo allprovintsi alla kuulub Ida-Eesti maastikuvaldkond, mis omakorda jagatakse kaheks – Alutaguse madaliku ja Peipsi rannikumadaliku – maastikurajooniks.