Parkla on spetsiaalne koht sõidukite (tavaliselt autode) parkimiseks.

Autoparkla Californias
Parklat tähistav liiklusmärk

Parkla võib olla rajatud maapinnale, maa alla (maa-alune parkla) või hoonesse (parklaks rajatud eraldi hoonet või selgelt piiritletud hooneosa nimetatakse parkimismajaks).

Vaata ka muuda