Paranoiline luul

Paranoiline luul on luul, mille puhul haige on veendunud, et teda tahetakse kahjustada. Patsient on veendunud, et inimesed tänaval kuidagi imelikult jälgivad teda, keegi varastab ta kodust tema asju, teda jälitab kuritegelik jõuk jne.

Paranoiline luul esineb tavaliselt skisofreenia puhul. Küllalt tavaline on paranoiline luul ka Alzheimeri tõve korral. Kuid erinevalt skisofreeniast, mil luul on tavaliselt laiahaardeline, Alzheimeri tõve korral on paranoiline luul olmeluulu tasemel.

Paranoilise luulu esinemissagedus moodustab kõikidest luuludest ~75%.

Paranoilisi luule: