Pandimaja on ettevõte, mis pakub klientidele tagatisega laenu, tagatiseks on kliendi isiklikud asjad. Pandimajale panditud esemeid nimetatakse pantideks. Pandimajad aktsepteerivad tavaliselt pandina ehteid, kulda, hõbedat, heas korras elektroonikat, kuid ka muid väärtuslikke esemeid. Laenusumma ja intresside õigeaegselt tasumisel on võimalus kliendil oma panditud ese lunastada. Kui klient rikub tagasimakse tähtaega, on pandimajal õigus panditud esemeid müüa.[1]

Pandimaja äritegevus muuda

Pantide hindamine muuda

Pandimajad kasutavad klientide pantide väärtuse kindlaksmääramiseks erinevaid andmebaase, oksjonisaite, jaemüügi kauplejate kodulehti jne. Pandimaja poolt pakutav summa sõltub järgmistest teguritest: panditava eseme turunõudlus, eseme seisukord ning kui lihtne oleks eseme edasimüümine.[2]

Laenusumma määramine muuda

Laenusumma määramisel on võtmeteguriks kliendi pakutavate esemete väärtus peale nende hindamist. Kuid laenusumma määramisel on oluliseks aspektiks hinnata ka tõenäosust, et klient naaseb laenusummat ning intresse tagasi maksma. Laenu tagasimaksmise tõenäosuse hindamine on subjektiivne ning kõige olulisem seejuures on pandimajal hinnata seda, kui oluline võib panditud ese kliendi jaoks olla, et klient seda kindlasti endale tagasi soetada sooviks.[3]

Täiendavad teenused muuda

Täiendavad teenused on mõeldud pandimajadele oma sissetulekute suurendamiseks. Klassikalised pandimajade poolt pakutavad lisateenused on tšekkide sularahastamine, mobiiltelefonide lahtimuukimine ja arvete tasumise teenus.[4]

Viited muuda

  1. Wikipedia. "Pawnbroker".
  2. Gem Pawnbrokers. "A GUIDE TO PAWN SHOP APPRAISALS FOR FAST PERSONAL LOANS".
  3. Quik pawn shop. "How does a pawn shop determine the loan value for my item?".
  4. Investopedia. "How Pawnshops Make Money".