Paistu põllumeeste konvent

Paistu põllumeeste konvent oli põllumeeste konvent Viljandi linnas.

Konvendi tegevus- ja valimispiirkonda kuulusid Rimmu, Kõpu, Raudna, Paistu ja Karksi vald.

17. mail 1936 valiti konvendi liikmeteks Johan Sumeri, Jaan Viilip, Heinrich Lauri, Karl Joosep, Julius Kõrb, Mihkel Laarmann, Peeter Kallit, Karl Laatsarus, August Roger, Johan Pruuden, Jüri Martinson, Märt Meet, Aleksander Arak, August Halme ja Juhan Hion.