Paide foogtikohus

Paide foogtikohus oli Paide omavalitsus- ja kohtuasutus kuni 1889. aastani.

Foogtikohtu koosseisu kuulusid kohtufoogt ja kaks linnavanemat. Kohtu liikmed valiti kohaliku kodanikkonna poolt eluks ajaks.

Linna kantseleid juhatas notar, kes valiti kodanikkonna poolt. Foogtikohtu juures oli kohtuteener.

Paide foogtikohtu koosseis 1843. aastal

muuda