Püknomeeter

Püknomeeter on kindla ruumalaga kolb (harilikult klaasist), millega saab kindlaks teha uuritava aine tihedust.

Täidetud püknomeeter 5-millimeetriste vahedega paberruudustikul