Pööre (raudtee)

Pööre on tehniline seade raudteeveeremi juhtimiseks ühelt raudteelt teisele.

Pöörme töötamise skeem
Soojendussüsteemiga varustatud pööre

Pöörang on pöörme osa, mis koosneb raamrööbastest, sulgrööbastest ja seademehhanismist.[1]

Pöörme tähtsamad komponendid:

  • sulgrööpad
  • raamrööpad
  • riströöpad
  • riströöpa kand
  • kontrarööpad
  • pöörmeseade
  • pöörmeprussid

Viited muuda