Põhjaeesti kirjakeel

Põhjaeesti kirjakeel ehk Tallinna keel on ajalooline eesti kirjakeele variant, mida kasutati 17.–19. sajandil Eesti põhjapoolsemas osas (keskusega Tallinnas). See kirjakeele variant põhines Põhja-Eesti murretel, eriti Tallinna kõnepruugil.

Selle aja teine kirjakeele variant oli lõunaeesti kirjakeel ehk Tartu keel. Mõlemas kirjakeeles anti välja raamatuid ja ajalehti.

Tallinnakeelseid raamatuid kasutati ka mulgi murde alal.

Välislingid

muuda