Põhja-Makedoonia president

Põhja-Makedoonia president on Põhja-Makedoonia Vabariigi riigipea.

President esindab Põhja-Makedoonia Vabariiki kodumaal ja välismaal. Ta on Põhja-Makedoonia Vabariigi relvajõudude ülemjuhataja ja Julgeolekunõukogu esimees.

President valitakse otsestel üldvalimistel salajasel hääletusel viieaastaseks ametiajaks. Sama isikut ei või presidendiks valida üle kahe korra.

Presidendikandidaat peab olema Põhja-Makedoonia Vabariigi kodanik ja valimiste päeval üle 40 aasta vanune. Kandidaadi peavad esitama vähemalt 10 000 valijat või vähemalt 30 parlamendiliiget. Ta osutub valituks, kui tema poolt antud häälte arv on vähemalt 50% valijate üldarvust pluss üks hääl.

President tugineb oma ametis konstitutsioonile ja tegutseb konstitutsiooni ja seaduste raames. Ta sõlmib rahvusvahelisi leppeid Makedoonia Vabariigi nimel. Ta nimetab ja kutsub tagasi Põhja-Makedoonia suursaadikud ja saadikud ning võtab vastu välismaa diplomaatiliste esindajate volikirju ja tagasikutsumiskirju. President määrab peaministri kandidaadi ja annab talle volituse moodustada valitsus. Ta nimetab kolm Julgeolekunõukogu liiget, teeb ettepaneku Rahvustevaheliste Suhete Nõukogu liikmete, kahe Konstitutsioonikohtu kohtuniku ja kahe Vabariigi Kohtunõukogu liikme ametissenimetamiseks ja täidab teisi konstitutsiooniga ette nähtud kohustusi.

Presidendi ametikoht ei ole ühitatav teiste avalike ametitega, kutsealal tegutsemisega ega parteilise ametikohaga. Tal on immuniteet ja vetoõigus. Ta on kohustatud kord aastas informeerima parlamenti oma tegevusest.

Sõjaseisukorra ja erakorralise seisukorra ajal on presidendil erakorralised volitused. Kui parlament ei saa kokku tulla, kuulutab president välja sõjaseisukorra ja nimetab ametisse või vabastab ametist valitsuse või üksikud ametnikud.

Kui presidendil pole võimalik oma kohuseid täita, astub tema asemele parlamendi president.

Senised Põhja-Makedoonia presidendid on loetletud Põhja-Makedoonia riigipeade loendis.