Pärnu Hansagümnaasium

gümnaasium Pärnus

Pärnu Hansagümnaasium oli gümnaasium Pärnus, mis tegutses 1958–2014.

Koolihoone ja asukohtRedigeeri

Pärnu Hansagümnaasium asus Eesti Vabariigis, Pärnu südalinnas aadressil Kooli 13. Pärnu Hansagümnaasiumi koolihoone on üks kaunimaid ja omanäolisemaid Eestis ning koolihoone on kultuuriväärtusena muinsuskaitse all. Koolimaja ehitamist alustati 1938. aastal, lõplikult valmis see vahetult enne sõda, 1941. aasta juunikuus. Aastatel 2008–2010 viidi koolimajas läbi põhjalik kapitaalremont. Interjöörid kujundas projekti autor arhitekt Olev Siinmaa ise, valmistades kavandid sisseehitatud mööblile, trepi käsipuu sepisvõrele ja mõnedele kipsdetailidele. Koolimaja eksterjööris ning interjööris on mitmeid skulptor Juhan Raudsepa valmistatud skulptuurikaunistusi ja reljeefe, mis on säilinud tänaseni.

2014. aastast asuvad selles hoones Pärnu Ühisgümnaasiumi gümnaasiumiklassid.

Aadressil Väike-Kuke 8c (koolimaja kõrval) asub Pärnu Hansagümnaasiumi kergejõustikuhall.

AjaluguRedigeeri

 • Pärnu 6. 7-klassiline kool alustas tegevust 1. septembril 1958. aastal asukohaga Karja tänav 6.
 • 1. septembril 1960. aastal muudeti kool 8-klassiliseks.
 • 1965. aastal töötas kool lisaks Karja tänavale ka Kuninga tn 29.
 • 1. septembrist 1971 on kooli asukohaks Kooli tn 13.
 • 1. septembril 1979 muudeti kool keskkooliks.
 • 13. juunist 1997 sai kool Hansagümnaasiumi nimetuse.
 • 19. juunil 2008 kinnitati Pärnu linna volikogus haridussüsteemi arengukava, kus on kirjas, et Hansagümnaasiumi baasil kujundatakse välja ainult gümnaasiumiastmega haridusasutus.
 • 2007/2008 asuti läbi viima uuendusi õppetöö korralduses (perioodõpe, vooruloengud, abistavad kursused). Täiendati kooli õppekava loodussuunaga.
 • 2008/2009 lepiti kokku Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainoriga uue õppesuuna, ettevõtluse, õpetamiseks. Enam ei avatud merendusklassi.
 • 2009/2010 alustati uue valikainete süsteemi loomist, nn vabavalikained, mis on läbiva joonena tunniplaanis.
 • 2010/2011 juurutati uus hindamissüsteem laiendatud hindeskaalaga (A, B, C, D, E, F). Uue õppesuuna, sisekaitse, ette valmistamine. Koostöölepingu sõlmimine Sisekaitseakadeemiaga.
 • 2014 lõpetas Hansagümnaasium tegevuse, kuna koolireformi tõttu läksid Ühisgümnaasiumi gümnaasiumiklassid Kooli tn 13 hoonesse.

ÕpilasedRedigeeri

Pärnu Hansagümnaasiumis õpib 2013. aasta seisuga 337 õpilast. Pärnu Hansagümnaasiumis õpivad nii linna põhikoolide lõpetajad kui ka maakonna noored (48% kooli õpilaskonnast 2011. aastal elukohaga väljaspool Pärnu linna). Koolis tegutseb väga aktiivne õpilasesindus, kuhu kuuluvad kõikide klasside klassivanemad ning aktiivsed õpilased. Õpilasesinduse liikmed räägivad kaasa koolielu korraldamises, osalevad kooli hoolekogu ja juhtkonna töös, uue arengukava töörühmas ning kooli sisseastumiskomisjonides. Õpilasesinduse õiguseks on vahendada õpilaste arvamusi ja probleeme, teha ettepanekuid õppetöö korralduse parendamiseks ning korraldada üritusi. Õpilasesinduse president on Dan Grišin ja õpilasesinduse asepresident Andre Alamets.

ÕpetajadRedigeeri

Pärnu Hansagümnaasiumis töötab 2013. aasta seisuga 54 töötajat, kellest 33 on õpetajad. Enamik õpetajatest on vanempedagoogi kvalifikatsiooniga, koolis töötab kaks õpetaja-metoodikut. Hansagümnaasium teeb koostööd mitmete kõrgkoolidega, seega on õppesuundade valikainete õpetajateks ka kõrgkoolide õppejõud (näiteks Andry Kikkull Tallinna Ülikoolist, Andres Arrak Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainorist, Kalmer Krimses Sisekaitseakadeemiast jne). Viimastel aastatel koolis tööle asunud noored õpetajad on kõik Hansagümnaasiumi vilistlased.

Huviringid ja vaba aja sisustamineRedigeeri

 • Võrkpalli ringe juhendab Epp Lorents, kes ühtlasi annab ka tütarlastele kehalise kasvatuse tunde.
 • Korvpall ja võrkpall noormeestele Mehis Merilaine juhendamisel.
 • Noorte segakoor "Kooli 13", keda juhendab muusikaõpetaja Elo Kesküla.
 • Kunsti- ja disainiring, juhendajaks kunstiõpetaja Heleri Saks.
 • Käsikellade ansambel, vabavalikaine õpetajaks Elo Keskküla.
 • Alates 2010. aastast on humanitaarsuundade õpilastel (C ja D klassid) ühine näidendiprojekt, mis kirjutatakse ja lavastatakse õpilaste endi poolt. Aastal 2011. pälvis projekt SA Archimedes ägedate haridusideede konkursil teise preemia.

KoolilehtRedigeeri

Hansagümnaasiumis tegutseb koolileht Tapeet, mille toimetuses on peamiselt 10., 11. ja 12. klassi meediaklasside õpilased. Leht on võitnud koolimeedia konkurssidel mitmeid auhindu.

RaamatukoguRedigeeri

  Pikemalt artiklis Pärnu Hansagümnaasiumi raamatukogu

DirektoridRedigeeri

2011. aasta seisuga on Pärnu Hansagümnaasiumi direktoriks Silja Kikerpill. 27. jaanuaril 2012 pälvis Kikerpill haridusportaali aasta haridusjuhi tiitli.[1]

TraditsioonidRedigeeri

Lisaks tavapärastele üritustele ja tähtpäevadele korraldatakse Hansagümnaasiumis omanäoliseid ettevõtmisi:

Sügis

 • Iga õppeaasta esimesel koolinädalal käiakse kogu kooliperega Urumarjal spordi- ja loomelaagris.
 • Õpetajate päeval annavad tunde ja juhivad kooli abituriendid, õpetajad kehastuvad samal ajal (ulakateks) õpilasteks.
 • Õppeaasta alguses toimub ristimisnädal, mille lõppedes antakse pidulikul aktusel värsketele Hansagümnaasiumi õpilastele üle kooli teklid ning võetakse nad ametlikult kooliperre vastu.
 • Novembris tähistatakse Olev Siinmaa sünniaastapäeva Siinmaa mänguga, mille käigus tutvuvad õpilased arhitekti loominguga Pärnu linnas.

Talv

 • Jõuluajal on traditsiooniks saanud ühise heateo tegemine. Eelnevatel aastatel on toetatud lasteküla, kodutute loomade varjupaika, käidud ühiselt verd loovutamas, tehtud annetusi kooli kontsertklaveri fondi ja koolimaja ees asuva Olev Siinmaa pargi renoveerimiseks jne.
 • Detsembris toimub Jõuluolümpia, kus iga klass võistleb enda poolt valitud riigi esindajatena jõuluteemalistel huumoriga vürtsitatud spordialadel (jõulueide kandmine, kotiheide, jõuluvana-limbo, päkapikusumo jne).
 • Jaanuaris valitakse kõnevõistluse käigus kooli kuldsuu.
 • Akadeemiline aktus Vabariigi aastapäeval.

Kevad

 • 19. aprillil tähistatakse koolikonverentsiga Pärnu Hansagümnaasiumi sünnipäeva. Külalisteks (koolikonverentsidel, tähtpäevadel, klassijuhataja tundides) olnud Marten Kuningas, Einar Laigna, Ene Ergma, Igor Gräzin, Karl-Martin Sinijärv, Toomas Luhats, Mart Normet, Tauno Kangro, Hannes Võrno, Peeter Oja, Kerttu Rakke, Ainar Ruussaar, Ilmar Raag, Chalice, Tommyboy ja paljud teised.
 • Juubeliaastatel korraldatakse vilistlaste kokkutulekuid ja suuri koolipere kogunemisi.
 • Meremiili jooks Pärnu rannas.
 • Tublide õppurite vastuvõtud.
 • Direktori pidulik vastuvõtt abiturientidele Ammende Villas.
 • Abiturientide viimase koolikella päeval (nn tutipidu) külastavad Hansagümnaasiumi kaheteistkümnendikud Pärnu linna lasteaedu.

Pikaajalised koostööprojektid on Vaasa Variska kooliga ja Saksamaal Hamelnis asuva Schiller-Gymnasiumiga. Comenius-projektide kaudu on tugevad kontaktid Norra ja Türgi õpetajate ja õpilastega.

ÕppesuunadRedigeeri

A-klass

 • Loodussuunal on suurendatud matemaatika, keemia, bioloogia, geograafia ja inglise keele tundide arvu. Valikainena õpetatakse keskkonnakaitset ja keskkonnakeemiat. Toimuvad praktikumid ja looduslaagrid.
 • Reaalsuunal on suurendatud matemaatika tundide arvu, lisaks toimuvad füüsika ja keema praktikumid, 10. klassis on tunniplaanis tehniline joonestamine, 11. klassis arvutigraafika. Kümme aastat tagasi alustati süvaõppena infotehnoloogia õpetamist, mida on kokku üheksa kursust gümnaasiumi jooksul. Hansagümnaasiumis töötab kolm arvutiõpetajat ja selle tarbeks on sisustatud kooli peahoones kaks kaasaegset arvutiklassi. Õpilased võivad sooritada AO eksamid ja saada vastavad tunnistused, mis kehtivad üle Euroopa. Seega on neil võimalus gümnaasiumi lõpetamisel õppida edasi seda eriala või saavad eelise töötada kohtadel, kus on vajalik vastava tunnistuse olemasolu.

B-klass

 • Ettevõtlus. Koostöös Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainoriga pakub Pärnu Hansagümnaasium ettevõtluse eriala 2009. aasta sügisest. Õppesuuna lisaaineteks on majanduse ja turunduse alused, mainekujundus, ettevõtluse alused, klienditeenindus, projektijuhtimine, äriplaani koostamine, inglise ärikeel.
 • Sisekaitse. 2011. aasta sügisest pakub Pärnu Hansagümnaasium oma gümnasistidele võimalust osaleda Sisekaitseakadeemia poolt pakutavas sisekaitselise eelkutseõppe programmis. Gümnaasiumi valikainena käivitatud projekti raames on noortel võimalik omandada nii väärtuslikke teadmisi kui rohkelt põnevust pakkuvaid praktilisi kogemusi. See on Sisekaitseakadeemias õpetatavate erialade eelõpe, mis viiakse läbi valikainena. Tundide eesmärk on anda õpilastele teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud avaliku korra kaitsmisel, riigipiiri valvamisel, tuletõrje- ja päästetegevusel ning maksuametniku, tolli- ja vanglatöös. Eduka soorituse korral väljastab Sisekaitseakadeemia rektor vastava tunnistuse õppe läbimise kohta.

C-klass

 • Meedia. Humanitaarõppesuunal meediaklassis on õpilasi õpetatud kaheksa aastat. Suurendatud on emakeele, inglise keele ja ajaloo tundide arvu. Lisaks õpivad gümnasistid c–võõrkeelena saksa keelt, valikainetena meediat, usundiõpetust ja filosoofiat. Meediaõpetust õpitakse viis kursust. Antakse välja oma kooli häälekandjat "Tapeet", mis viimastel aastatel on ülevabariigiilistel kooliajalehtede konkurssidel saavutanud väga häid tulemusi. Samuti osalevad õpilased üleriigilistel meediaüritustel ja kooliajalehtede kokkutulekutel. Neli aastat järjest on korraldatud projektiüritusena ülelinnalisi meediapäevi.

D-klass

 • Keeled. Lisaks inglise-, vene- ja saksa keelele õpetatakse ka hispaania ja ladina keelt. Soovi korral pakutakse valikainetena veel usundiõpetust, infotehnoloogiat ja filosoofiat.
 
Tekkel
 
Pärnu Hansagümnaasiumi lipp
 
"Valge koolimaja laul"

Kooli sümboolikaRedigeeri

Kooli sümboliteks on lipp, tekkel ja laul.

ViitedRedigeeri

 1. Aasta üheks haridusjuhiks valiti Silja Kikerpill, Pärnu Postimees, 27. jaanuar 2012

VälislingidRedigeeri