Omailma üleminek

Omailma üleminek (inglise umwelt transition) on elusorganismi elutsüklis aset leidev süsteemne ja püsiv muutus omailma ühest tüüpilisest avaldumisvormist teise. Omailma üleminek võib avalduda ontogeneetilises (individuaalses), fülogeneetilises (populatsiooni, liigi) või kultuurilises perspektiivis. Omailma ülemineku näideteks on täismoondega putukate keskkonnataju teisenemine nukkumisel või kodustamisel hundi omailmas toimunud muutus. Omailma üleminek võib aset leida ka järsu keskkonnamuutuse tagajärjel.

Kirjandus

muuda
  • Tønnessen, Morten 2010. Steps to a semiotics of being. Biosemiotics 3(3): 375–392.