Olemasolukvantor

Olemasolukvantor on predikaatloogikas sümbol ∃, mille abil saab väljendada mingite omadustega objekti olemasolu. Seda loetakse näiteks "eksisteerib" või "mõne ... korral".

Vaata ka muuda