Ohulähedased

(Ümber suunatud leheküljelt Ohulähedased liigid)

Ohulähedased (inglise near threatened, lühendatult NT) on Rahvusvahelise Looduskaitseliidu (IUCN) üks ohustatuse kategooriatest, mis määratakse elusolevale taksonile.

Ohustatuse kategooriad grupeeritult ja ingliskeelsete lühenditena
Kaitsestaatus
Hävinud

Välja surnud
Looduses välja surnud

Ohustatud

Äärmiselt ohustatud
Eriti ohustatud
Ohualtid

Vähe ohustatud

Kaitsest sõltuvad
Ohulähedased
Soodsas seisundis

Vaata ka

IUCN
IUCNi punane nimistu

Ohulähedasi liike ähvardab lähitulevikus looduses väljasuremine.