Ohtlik aine on inimese tervist või keskkonda ohustav aine.

Ohtlikud ained võivad olla mürgised, bioakumuleeruvad, korrosiivsed, plahvatusohtlikud jne.

Ohtlik ainete käitlemiseks kehtivad tavaliselt erireeglid ja -nõuded ning nende kasutamise kogust ja kasutamisega kaasnevat keskkonnamõju püütakse minimeerida. Näiteks on Euroopa Liidus vastu võetud RoHS-i direktiiv, mis käsitleb teatud ohtlike ainete kasutamist elektri- ja elektroonikaseadmetes ning mille eesmärk on vähendada mürgiste ainete kasutamist.