Normaalrõhuks ehk standardrõhuks nimetatakse õhurõhku 101 325 Pa. Sageli kasutatakse normaalrõhu ligikaudset väärtust 100 000 Pa ehk 100 kPa.

Varem peeti normaalrõhuks 760 mm Hg ehk 101,3 kPa.