Normaalne kontsentratsioon

Keemias tähendab normaalne kontsentratsioon ehk normaalsus suurust, mis näitab lahustunud aine grammekvivalentide arvu ühes liitris lahuses.

Lahuse normaalsuse (tähis N, ühik mol/l) saame leida molaarsuse c kaudu:

N = z•c = z•n/V = n/V•feq, kus

c – molaarne kontsentratsioon (mol/l); n – ainehulk (mol, see on aine massi ja molaarmassi suhe); V – lahuse ruumala (l); z – aine ekvivalent; feq – ekvivalentsusfaktor (feq = 1/z)

Näiteks kui ühes liitris väävelhappe lahuses sisaldub 4,904 g H2SO4, siis on lahus 0,1 normaalne (4,904•2/1•98,08 = 0,1).

Sõltuvalt reaktsioonist, milles antud aine osaleb, võib normaalsus olla erinev kui reaktsiooni ekvivalentsusfaktor on erinev.

Vaata ka muuda