Needitangid

Needitangid on tõmbeneetidega neetimiseks mõeldud tangid.

Needitangid

Neetimist kasutatakse seal, kus keevisliidet või ka poltliidet pole võimalik või otstarbekas kasutada. Näiteks ehituslike plekkdetailide omavahelisel liitmisel.