Naqara oli suur trumm, mida mongolid kasutasid lahinguis. Tavaliselt kanti seda kaameli seljas. Naqarat põristati, et märku anda rünnaku, põhiliselt üllatusrünnaku, algusest.