Naast on plaadikest või liistakut tähistav sõna, mille täpne tähendus võib olla üks järgnevast:

Ka on Naast linn Belgias.