Mythologia Fennica

"Mythologia Fennica" ("Soome mütoloogia") on Christfried Gananderi poolt koostatud rootsikeelne ülevaateteos soome rahvausundist, mis ilmus 1789. aastal. See oli üks esimesi käsitlusi läänemeresoome ja üldse soome-ugri rahvaste usundist.

Osa Mythologia Fennicast tõlkis saksa keelde Kristjan Jaak Peterson ning see ilmus 1822. aastal Johann Heinrich Rosenplänteri ajakirjas Beiträge zur genauern Kentniß der ehstnischen Sprache pealkirjaga "Finnische Mythologie". Tõlkele lisas Peterson kommentaarid, mis käisid valdavalt eesti mütoloogia kohta.

Kristjan Jaak Petersoni tõlge andis 19. sajandil innustust eesti rahvausundi ja rahvaluule kogumiseks ja uurimiseks, aga ka eesti rahvusromantilise pseudomütoloogia loomiseks. See teos mõjustas näiteks Friedrich Robert Faehlmanni, Friedrich Reinhold Kreutzwaldi jpt loomingut.

Välislingid

muuda